Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2015 15:54, số lượt xem: 328

Chẳng nở ban ngày hé nụ đêm
Kiêu sa trắng toát xoã đầy thềm
Lần khân khách giã tâm nào ổn
Thổn thức người về giấc chả êm
Khắc điểm tình trao hoà nhạc nhẹ
Giờ qua bóng gửi quyện thơ mềm
Âm thầm gió thoảng sầu nhung nhớ
Nhạt ánh Trăng vàng quạnh quẽ thêm!