Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2015 07:30, số lượt xem: 353

Đã biết bao lần nhặt mộng rơi
Buồn đêm nhẩm tính ánh sao trời
Hình như thảng thốt người xưa gọi
Chỉ có mơ màng bóng cũ phơi
Lỡ phận qua rồi còn đọng tiếng
Tàn duyên gặp lại cũng trôi lời
Xa xôi cách trở chồng ngày tháng
Vẫn mãi chung tình nhớ chẳng vơi.