11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:23

Nhận ra anh em
Nhận ra họ hàng
Nhận ra đồng tộc
Khi nóc nhà có hoa khau cút.

Đấy là tín hiệu vui
Tín hiệu máu mủ
Anh có thể cởi dép
Rửa chân lên thang
Tìm chỗ ngồi của mình nơi góc chiếu.

Ta về với nhà ta
Anh có gói thì anh mở
Chủ nhà sẽ xum xoe
               chắp mười ngón tay đón nhận
Không có, chủ nhà cũng không nỡ
Bỏ qua vài sừng trâu rượu cần.

Nửa là khách, nửa là người của nhà
Anh lỡ độ thường kèm theo lỡ bữa
Đấy là điều chủ nhà nhấp nhổm chẳng an.

Miếng thịt gà măng chua thành câu ca
Rằng của vườn của bếp
Chớ lạ đi, lạ về
Chớ quên nóc nhà có hoa khau cút.

Rồi anh đi
Ngoái nhìn ngọn hoa mưa nắng
Thơm thảo nơi mái lá nhà sàn
Văng vẳng níu chân lời hát
Người ta chỉ muốn gần nhau thôi.