Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MaiHoa vào 26/03/2008 00:14

Mưa lại thêm cơn vây mịt lối
Đến được lòng anh cất bước cao
Dưới sông trăng ướt chừng run rẩy
Hay mảnh hồn em vỡ dạt dào

Mưa cho đầy nước Hương Giang nhé
Khát chừng không đủ dịu nguôi cơn
Mưa ngâu đến được niềm anh ngỏ
Một chút còn thu dạt xanh rờn

Vây lối đi về mưa mù mịt
Còn ba đêm nữa mới đầy trăng
Hồn em vội quá tròn đêm trước
Em nhúng đầy sông sông hoá rằm

Đến được lòng anh dào dạt thắm
Hương giang trôi yếm ướt rồi chăng...