Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cát trắng vào 01/01/2011 00:02

Người đã làm
Ủ ê mặt sóng

Chờ mong gì
Nơi cõi đi về

Đốm lửa

Bùng nhen được nắng?

Bao giờ
Trời hửng
Phía đêm sâu…