19/08/2022 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ trời hửng phía đêm sâu

Tác giả: Lê Thị Kim - Lê Thị Ngà

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cát trắng vào 01/01/2011 00:02

 

Người đã làm
Ủ ê mặt sóng

Chờ mong gì
Nơi cõi đi về

Đốm lửa

Bùng nhen được nắng?

Bao giờ
Trời hửng
Phía đêm sâu…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thị Kim » Bao giờ trời hửng phía đêm sâu