Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/01/2017 18:56, số lượt xem: 240

Cầu vồng bảy sắc chặn cơn giông
Trắng,xám làn mây chuyển sắc hồng
Nụ búp âm thầm đang ngóng đợi
Hoa cành lặng lẽ vẫn chờ trông
Lay phay mãi trải toàn non núi
Lộp bộp hoài giăng khắp ruộng đồng
Suối hát reo vui dòng nước bạc
Xuôi ra biển cả liệu về không ?!