153.47

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 14/03/2017 07:51, số lượt xem: 4643

Đò ngang một bến gửi ân tình
Lão lái danh hiền đức Tuệ Minh
Vẫn tạo hồng chuyên nhiều thế hệ
Còn mang cực nhọc chỉ riêng mình
Nhân gieo nảy lộc tươi nền đất
Nghĩa ủ đâm chồi ngợp tú tinh
Khoả mái dòng sâu bằng trí huệ
Đò ngang một bến gửi ân tình !