21.50

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/12/2016 09:25, số lượt xem: 542

May làn áo vải dệt tình thương
Gửi đến anh yêu mải dặm trường
Giữ dải sơn hà xanh ruộng rẫy
Canh thềm lục địa mướt đồi nương
Cha ông thuở trước xây thành luỹ
Cháu chắt ngày nay dựng vách tường
Dạ sắt gan vàng ngăn bước giặc
Luôn ngời sách sử rạng văn chương !