Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2018 07:49, số lượt xem: 171

Hương thầm gió lại khẽ khàng đưa
Toả ngát vườn sau bưởi mới vừa…
Lỗng lẫy khai hoa cùng nắng sớm
Trang đài mở nụ với chiều mưa
Tình sâu mãi gửi còn chưa đủ
Nghĩa nặng hoài ươm vẫn chẳng thừa
Giản dị mà say lòng lãng tử
Nồng nàn dịu ngọt ghé song thưa