Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:51

Lúa con gái
                lam rùng rình nỗi gió
Lá hát tình
              nắng tỏ
                        bạch đàn chanh
Nợ cũ khối xương rồng hoa trả đỏ
Hương thắp gọi ba lần
                                 không đáp lửa
Hồn có nhà
               hay bát mộ đi xanh


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994