Chưa có đánh giá nào
55 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2009 21:00 bởi karizebato
Thánh Thán chắp tay vái ba vái, uống cạn một chén rượu, còn một chén đổ xuống phía bên kia bức tranh...

 

Hai câu

Đọc