Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 12/06/2009 01:38

Chương trình yêu
                         phiếu đục thừa lỗ nhớ
Mạch loạn dòng
                       tâm lưỡng số u ơ
Tin phong nụ
                  nhụy niêm
                                 tình hóc khoá
Đèn mơ ngơ
                Xuân ớ
                         Ngã tư ờ


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994