15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 00:51

Tóc trắng tầm xanh qua cầu với gió
Đùi bãi ngô non
                       ngo ngó sông đầy
Cây gạo già
                lơi tình
                          lên hiệu đỏ
La lả cành
              cởi thắm
                          để hoa bay
Em về nói làm sao với mẹ

*

Em trường nét gốm thon bình cổ đại
Mình Lưỡng hà
                      thoai thoải
                                     vú Đông Sơn
Ước gì
        nhỏ đấy bằng con giống
Bỏ túi đi cùng
                   ta phố bông tình bông


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994