Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 04:23

Em để lại tim anh
Tên một loài hoa cổ
Cầm tên em đi tìm
Lần lối hoa văn cũ
Lối bia thần tích xưa
Lối bìa da mộng phủ
Gạo bay bông
                   lông ngỗng rủ truyền kỳ
Trăng Ba Vì
                sao đổi
                          chữ thiên di


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994