Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 04:28

Sao anh ăn ở với em nhị tình
(Bài hát cổ)

Anh vào chờ
Như mãn hạn chờ
Em tới
Ôm em giờ
               chưa giải đợi em xưa
Em thật
          gối chen kề em mộng
Lòng một
            giằng chia
                          nỗi nhị tình


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994