Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 04:03

I.

Em đăng ký hộ tim anh thường trú
Mùa mưa dầm em lại bỏ đi
Nhà trống cửa tâm thất ngỏ
Ai về?
Tiếng lạ
          kho đồ đạc cũ
Âm ngữ vùng mất ngủ
                                 bạc đầu

II.

Tim đã hạ tình sâu đáy huyệt
Mà thanh thiên
                     ai bỗng hiện về
Ma người cũ
                 nhập cùng ma tình chết
Mơ làm
          say
             tục viết Liêu Trai


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994