Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 00:47

Em đến
         áo lùa
                 trời bỗng sau mưa
Mắt vạn niên thanh
                            trưa hồ thủy
Nắng lục giàn mi thiên lý
Tóc hè
        nghe ngờ ngợ may thu


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994