Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:36

Thân gửi các  bạn đồng niên

Chưa hết đông hàn đã đến xuân.
Mấy lời nhắn gửi bạn xa gần.
Nhâm ngọ - ngựa non chưa mỏi gối,
Quý mùi- dê cụ chớ chồn chân!
Tránh đời mong để không trời đánh.
Thân nhất xin rằng chớ thất nhân!
Ngựa phi mặc ngựa, dê thủng thẳng,
Nhanh chậm đông tàn ắt đến xuân!