Lòng anh đang trống rỗng một sân ga.
Em vụt đến như con tàu xé gió.
Trong phút chốc. Cả sân ga rạng rỡ.
Tàu đi rồi, ga càng thấy cô đơn!