02/07/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ vui đầu năm Quí Mùi

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:35

 

Thân gửi các  bạn đồng niên

Chưa hết đông hàn đã đến xuân.
Mấy lời nhắn gửi bạn xa gần.
Nhâm ngọ - ngựa non chưa mỏi gối,
Quý mùi- dê cụ chớ chồn chân!
Tránh đời mong để không trời đánh.
Thân nhất xin rằng chớ thất nhân!
Ngựa phi mặc ngựa, dê thủng thẳng,
Nhanh chậm đông tàn ắt đến xuân!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Thơ vui đầu năm Quí Mùi