Sư tuyên truyền một mớ luật suông
Sư đang trong tay thần chết
Kabir sống và yêu điên cuồng
Kabir không bao giờ chết


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)