Nhìn cuộc đời bất công tôi hỏi:
Chân lý đâu, cái thiện nơi nào?
Ôi xung quanh - một bầy hề giả dối
Và chúng giàu, danh giá, lạ lùng sao!


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)