Không thể ai vừa yêu sự thật
Lại vừa yêu giả dối yêu tiền
Đừng dại dột làm con cừu ngớ ngẩn
Cho người ta đánh từ hai bên


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)