Em biết đấy, ngay khi trời vừa tối
Tôi ước tính, chỉ nhìn với mắt thường,
Giữa đôi ta, trong không gian chia cắt,
Đếm những nỗi đau xa cách dặm trường,

Làm sao đó số má khớp ngôn từ,
Chúng tiệm cận em từ khắp các phương.
Đã có sai số từ điểm A em nhỉ,
Nhưng hy vọng từ B với yêu thương.

Hai lữ khách âm thầm trong bóng tối,
Mang đèn lồng di chuyển tới hai phương.
Dù quỹ đạo không giao nhau trong tâm trí
Thì chia ly vẫn nhân với vừng dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)