Mùa xuân đến, nắng xuân rực rỡ
cây nở hoa dưới ánh mặt trời
Mẹ lặng lẽ bên ô cửa sổ
ngoảnh mặt che dòng lệ tuôn rơi.

 - Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hãy nói con hay, mẹ thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
nói cho con khi cây ngừng nở hoa.

 Rồi tuyết rơi làm mờ cửa kính
Mẹ khóc thầm trong ánh sáng nhạt nhòa
- Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hay mẹ đang thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
Nói cho con khi tuyết ngừng rơi.


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)