28/05/2022 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên cửa sổ
U okna

Tác giả: Jaroslav Seifert

Nước: Séc
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2014 20:07

 

Nguyên tác

Když přišlo jaro, na pešuňku
rozkvetly stromy v jarním slunku.
Maminka, tichá jako pěna,
k oknu je v pláči odvrácena.

− Proč pláčeš, co máš za bolest,
řekni mi, čeho je ti líto?
− Však ti to povím, povím ti to,
až nebudou jednou stromy kvést.

Sníh padal hustě a co chvíli
vločky se na sklo přilepily.
U okna, bylo málo světla,
maminka tiše něco pletla
a měla slzy na očích.

− Proč pláčeš, čeho je ti líto?
− Však ti to povím, povím ti to,
až nebude jednou padat sníh.

Bản dịch của Lương Duyên Tâm

Mùa xuân đến, nắng xuân rực rỡ
cây nở hoa dưới ánh mặt trời
Mẹ lặng lẽ bên ô cửa sổ
ngoảnh mặt che dòng lệ tuôn rơi.

 - Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hãy nói con hay, mẹ thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
nói cho con khi cây ngừng nở hoa.

 Rồi tuyết rơi làm mờ cửa kính
Mẹ khóc thầm trong ánh sáng nhạt nhòa
- Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hay mẹ đang thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
Nói cho con khi tuyết ngừng rơi.
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jaroslav Seifert » Bên cửa sổ