... Với một tiếng cười im lặng
em làm lệch đêm
và vườn tuôn rào rạt những vì sao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)