Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2016 01:51, số lượt xem: 372

Người gọi ta là anh
Kẻ thưa ta tiếng thầy
Chợt cuối ngày tỉnh giấc
Sầu hai chữ hư danh.

Người mến kẻ tài hoa
Kẻ ghét người thẳng thắng
Phải duyên thì phải nợ
Âu nợ cũng là duyên.

Duyên nợ ắc trùng phùng
Hư danh mang chưa đủ
Một mai xong vay trả
Mộng như loài cỏ cây.

CL, 30-3-2016