11.00
Đăng ngày 03/09/2016 01:27, số lượt xem: 2627

Mỗi ngày ngắm vườn ổi
Không còn nhớ nữa chuyện của hôm qua
Ta là ta
Quên trái đất vẫn xoay tròn hối hả
Ta là ta
Quên gian thế vẫn còn trong tiềm thức.

Tuyệt tình cốc
Cốc cốc, beng beng
Ta như lão sư già
Thế giới của loài người chìm trong tuyệt vọng
Ta tuyệt vọng
Nên nuôi mầm lòng tin
Họ cười
Lòng tin là cát bẩn.

Cốc cốc cốc
Beng...!
Tuyệt tình
Vui thiên hạ
Thiên hạ lại ngu ngơ
Những điều giản đơn khó hiểu
Bao giờ về lại sứ cô hà
Bao giờ trận lửa thôi quần thiên tạo
Cốc cốc... beng...!
Tuyệt tình thế giới hữu tình
Hữu tình quá độ vô tình
Ta vô hình
Nhìn khắp chốn đa đoan
Tuyệt tình
Quên đi
Ung gió
Dung ngàn
Lẫn hồn vườn ổi.

(Viết thay lời họ nói)
CL, 3-5-2016