Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2016 01:22, số lượt xem: 371

Trên chặng đường sỏi đá
Những móc gai xé thớ thịt mềm
Ta vẫn đi tìm
Người chung lý tưởng.
Lội qua hơn trăm con suối lộc lừa
Nghìn dốc đồi xảo trá
Có kẻ tin rằng hắn là chân lý
Có người ba hoa xuất chúng vẹn toàn
Ta vẫn đi tìm người chung lý tưởng.

Đấy
Con thác của lòng tin
Nguồn khe núi không bao giờ khô cạn
Tâm ta như cánh rừng già
Không bỏ sức đến khi nào khai thác?

Họ vẫn ở đây
Trèo cây, hái quả, đào khoai, giăng lưới, săn bắn, đánh bẫy,...
Họ vẫn ở đây
Tranh nhau những con thỏ là mồi của con đỏ
Con đỏ là mồi cho con cọp và con cọp là mồi của ta
A ha!
Kẻ cho họ là họ
Kẻ lẫn trốn chính họ là họ.

Họ đâu?
Họ đâu?
Ta vẫn đây
Sống vì vốn quý cộng đồng
Cộng đồng thì phải có lòng tin
Sống là lệ thuộc lòng tin
Lòng tin phải đặt đúng chổ
Chổ để đặt là lý tưởng
Lý tưởng là đường đi
Ta vẫn đi tìm người chung lý tưởng.

Vượt qua con dốc của u mê
Ta nhìn thấy đỉnh đồi gian khó
Kia vách núi dựng tầng tầng chướng ngại
Mây lơ thơ che mắt xứ mong cầu.

Ta mỉm cười biết mình phải đi đâu
Cô độc giữa rừng sâu khô cháy
Trong cơn khát còn bức rức mãi trong tâm
Ta vẫn phải tìm người chung lý tưởng.

CL, 5-5-2016