Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2016 14:34, số lượt xem: 344

Rằng bế tắc, rằng đìu hiu
Lang thang nhân thế bao nhiêu phũ phàng
Rằng ta đã vội đã vàng
Ngẫm ra ngụ ý muôn ngàn đắng cay.

Rằng đời gió thổi, mây bay
Bao nhiêu ngấn lệ thơ ngây đã rồi
Rằng ai cũng phải bồi hồi
Bước qua cánh cửa luân hồi mong manh.

CL, 23-12-2015