"Đừng lừa dối em" - suốt những đêm thâu
Nến cầu khẩn vai ta đầm nước mắt
Mỗi giọt rơi lửa còn bỏng rát
Ta làm sao nỡ xua đuổi nàng đi
Khi ngọn gió kia đã uống thoả thuê
Linh hồn nến. Nang vội vàng xưng tội
Chẳng lẽ khóc trên vai ta có thể làm hao vợi
Nỗi đau cần an ủi sẻ chia
Người phán xử nàng đâu phải là ta
Ta lặng im vai đầm đìa nước mắt


Nguồn: Ngẫu hứng dương cầm (tập thơ dịch), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)