Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/01/2022 04:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/01/2022 20:44

Tiếc mùa thu để đông sang
Tiếc em lỡ chuyến dở dang đò tình
Tiếc cho mấy cuộc trường chinh
Tiếc bao vận hội mặc tình trôi qua

Đau nhân thế trăng cũng tà
Đau khói hương mộ ông cha không vờn
Đau con đường lạc nước non
Đau nhân nghĩa bỏ cháu con Lạc Hồng


13/2/2020

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Bay mãi một đời mây, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2021