14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 05/12/2021 05:16

Em gội đầu ở trước sân
Trăng rơi liềm xuống cho gần ngắm em
Trăng trong thau nước cười duyên
Dáng em xoã tóc như tiên giáng trần

Trăng không nói lời xa gần
Chỉ ghen em đẹp hơn phần ánh trăng
Ngắm em anh tưởng chị Hằng
Thì ra tiên nữ cũng gần không xa


10/06/2017

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Thuở ấy, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2017