Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 17/10/2023 14:21

Thức cùng đất nước mà nghe
Dân oan buông lời ta thán
Đất đai, ruộng nương đã mất
Cường hào lớp lớp triều dâng

Thức cùng đất nước mà buồn
Giặc sang cướp biển, cướp đảo
Vua hèn, quan binh láo nháo
Tàu lạ-chẳng dám gọi tên

Thức cùng đất nước mà lo
Tuổi thơ học cùng sách bẩn
Rừng vàng đâu còn nhiều nữa
Nhưng người vẫn quyết phá thêm

Thức cùng đất nước để thấy
Bạn, thù ngộ nhận tháng ngày
Kiêu binh lộng hành, ngỗ ngược
Núi oan đè nặng dân cày

Thức cùng đất nước mà đau
Cỏ cây đang vào mùa chết
Nơi nơi mịt mù ô nhiễm
Viện phí phi mã lao nhanh

Thức cùng đất nước mà xem
Mùa thu thở than lạc lối
Cháu con rời xa nguồn cội
Mênh mông một màu than đêm


17/10/2023