Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/01/2022 04:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/01/2022 20:44

Tới rồi
Đâu thấy gì đâu?
Tưởng rằng lên tới ở lâu thiên đàng
Ngờ đâu
Cuộc sống gian nan
Vừa
Lên tới đỉnh
Trần gian vội về


10/01/2020

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Bay mãi một đời mây, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2021