Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 12/10/2023 20:47

Những vần thơ tội ác
Đã vào sách giáo khoa
Những nhà thơ kiếm chác
Chút hư danh ấy mà

Thơ vô lối đánh đố
Thầy và trò hôm nay
Tù mù và rắc rối
Nhảy cóc như người say

Không chân, không thiện,mỹ
Không cảm xúc không vần
Tục tĩu và lủng củng
Như sỏi đá chan canh

Không biết dạy ra sao
Không biết cảm thế nào
Thơ bẩn làm vẩn đục
Cả tâm hồn trăng sao

Những vần thơ tội ác
Đang hại bao lớp người
Nhiễu nhương và thách thức
Với tồn vong giống nòi.


11/10/2023