Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 17/02/2024 14:22

Mùa Xuân không trọn vẹn
Với những người dân oan
Những nỗi oan không hẹn
Mang đớn đau ngút ngàn

Mùa Xuân không trọn vẹn
Với nhiều người ốm đau
Nhà nghèo không thang thuốc
Bệnh viện mơ nát nhàu

Mùa Xuân không trọn vẹn
Với đồng bào vùng sâu
Quanh năm tìm ngô lúa
Nhưng chỉ thấy u sầu

Mùa Xuân không trọn vẹn
Với dự án, tượng đài
Đứng bằng đôi chân rỗng
Nghèo mạt theo dài dài

Mùa Xuân không trọn vẹn
Khi lòng người bất an
Giặc ngoại xâm quậy phá
Giặc nội xâm quấy càn

Mùa Xuân không trọn vẹn
Khi lỡ thời bỏ qua
Biết bao nhiêu vận hội
Tương lai thêm nhạt nhoà

Mùa Xuân không trọn vẹn
Khi lạc lối triền miên
Văn minh đành lỡ hẹn
Rồng không chịu bay lên


11/02/2024