Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 11/10/2023 21:17

Người xưa buôn vua, bán chúa
Là buôn quyền lực đấy thôi
Ngày nay mua quan, bán tước
Người buôn cách mạng kiếm lời

Người giao chiếc ghế cho ai?
Chớ giao nhầm phường thảo khấu
Chúng đem bán hết kiếm lời
Bán luôn đồng bào, Tổ Quốc

Người giao chiếc ghế cho ai
Dành cho ê kíp của mình
Để rồi kéo bè kéo cánh
Lũng đoạn hệ thống quốc gia?

Người giao chiếc ghế cho ai?
Nịnh nọt, vâng lời - nhiều lắm
Đúng sai cũng chẳng dám bàn
Trì trệ một dây thăm thẳm

Người giao chiếc ghế cho ai?
Chớ nghe ngoại bang gợi ý
Nếu như họ mà thao túng
Đất nước liệu còn hay không?

Hay để dân trao chiếc ghế
Người tài, yêu nước thương dân
Mùa xuân rộn ràng đất nước
Rồng bay một thuở canh tân?


06/10/2023