Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/01/2022 04:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/01/2022 20:29

Buồn đeo vào dáng trăng gầy
Ta thì cố nhặt cái ngày bé thơ
Cánh diều mải đắm phiêu mơ
Díu gian với gió ngó lơ nỗi buồn


13/01/2020

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Bay mãi một đời mây, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2021