Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 06/01/2022 04:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/01/2022 20:29

Đảo điên đến cùng cực
Dối trá quá lộng hành
Ai cứu đời biển mực
Khi lộng giả thành chân*?


13/01/2020

* Câu thành ngữ: Lộng giả thành chân.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Bay mãi một đời mây, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2021