Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/12/2021 14:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 21:09

Từ bỏ lối mòn xưa cũ
Từ bỏ nếp nghĩ xưa cũ
Từ bỏ giáo điều xưa cũ
Ấy là đổi mới tư duy

Không thể giải quyết vấn đề
Bằng những tư duy mòn cũ
Mà ta đã tạo ra chúng
Ai đó đã nói rất hay? (*)

Nếu không nghĩ khác, làm khác
Thì cháo chẳng có mà ăn
Thời bốn chấm không mà chậm (**)
Làm sao kinh tế cạnh tranh?

Còn người nói khác, nghĩ khác
Thiết nghĩ ấy là còn may
Sĩ phu nếu mà ngoảnh mặt
Cơ đồ rồi sẽ sụp ngay (***)

Nghĩ khác, nói khác, làm khác
Là điều hết sức bình thường
Xin “đừng nhìn gà hoá cuốc”
Rồi làm những điều nhiễu nhương

Cuộc sống luôn luôn vận động
Cố ôm định kiến là sai
Cả những giáo điều, bảo thủ
Dẫn ta lạc lối dài dài

Lắng nghe những ý kiến khác
Tôn trọng quy luật khách quan
Đổi mới chẳng bao giờ muộn
Mùa xuân đất nước sang trang


04/9/2018

* Viết theo ý câu nói của Albert Einstein từ gần 100 năm trước: “Không thể giải quyết một vấn đề cũ bằng tư duy chúng ta đã tạo ra chúng”.
** Thời cách mạng công nghiệp 4.0.
*** Viết theo ý của thầy Lê Quý Đôn(1726-1784) lúc đương thời đã chỉ ra năm dấu hiệu mất nước là: Trẻ không kính già; Trò không trọng thầy; Binh kiêu, tướng thoái; Nhũng lạm tràn lan; Sỹ phu ngoảnh mặt.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Ước mơ màu lá, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2019