Tập thơ Ước mơ màu lá (NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2019).