Hiểu lịch sử Sài Gòn xởi lởi
Mê Sài thành vượt tuổi ba trăm
Kết tinh nước mắt, tài năng
Giao hoà tinh tuý tuệ tâm đồng bào.

Trùng điệp sóng, hồn bao thế hệ
Đã dấn thân rừng b phương Nam
Trải gian nan, lửa thử vàng
Hết mình, thực bụng, cao sang, nhiệt thành.

Đa dòng dõi - bức tranh hoành tráng
sống chan hoà khoáng đãng trời Nam.

(Song thất lục bát)