Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/08/2014 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 09/08/2015 14:32, số lượt xem: 906

Anh em ruột, xót thương
nhau đến vậy

Tột cùng đau xót, khấn hồn anh
hương khói hiện hình, thừa di ảnh
hình bóng anh, tim khắc rõ rành
anh trong em, tận tầng tâm khảm
sáu lăm năm*, vẫn thương anh lắm
Huy Tú** ơi! đâu cũng có anh.

(*) Bài thơ viết 27-7-2013
(**) Người anh ruột của tác giả: Nguyễn Huy Tú, trung đội trưởng hy sinh 1948 trận Nà Phạc, Phủ Thông, Bắc Kạn.