Rét dữ, thâu đêm con ngủ tròn
Trong lòng bố ủ. Bố thương con
Ấp tay không đủ, còn ấp thở
Như thuở bình minh vũ trụ non

Như thuở tinh vân quấn quýt bay
Đất trời mới tụ, nở đêm ngày
Con ơi, con ngủ cho ngon giấc
Gió lạnh tràn thêm mấy bữa nay


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011