15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (179 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (149 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 20/12/2015 00:26 bởi tôn tiền tử
Hoàng Xuân Sơn bút hiệu Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Định, sinh năm 1942 tại Vỹ Dạ, Huế. Học tiểu học ở trường Lý Thường Kiệt, trung học Bán công và Quốc học Huế, đại học Văn khoa Sài Gòn (ban triết), và Cao học Chính trị - Kinh doanh. Làm việc ở bộ Giao thông - Bưu điện, thuộc Tổng cục bưu chính Việt Nam cộng hoà. Sau năm 1975, ông làm bưu chính được 7 năm thì sang định cư tại Montreal, Canada, từ tháng 12 năm 1981.

Ông bắt đầu viết từ năm 1970 trên các báo Văn, Chính văn, Diễn đàn, Khởi hành, Nghiên cứu văn học, Đối diện, Thân hữu, Xây dựng nông thôn, Ngưỡng cửa, Nhà văn... Tại hải ngoại, thơ đăng trên các báo Làng văn, Văn học, Văn, Thế kỷ 21, Chủ đề, Sóng, Sóng văn, Nắng mới, Saigon times, Hợp lưu, Phố văn, Gió văn, Canh tân, Ði tới, Tạp chí Thơ.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Viễn phố (thơ, Việt Chiến xuất bản, 1988)
- Huế buồn chi (thơ, 1993)
- Lục bát (thơ, 2005)