Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2013 21:51

Nào Nâng Hết
Trăm phần trăm anh
Trăm phần trăm em
Cạn!

Đã trong nhau
Đã hai là một
Đã cho nhau
Kiệt.

Đã cơn uống
Đã cùng cơn thoả
Đã nâng lại
Khát.

Từ từ đã
Yêu là mật ngọt
Từ từ, từ từ
Đã!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]