Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2013 22:17

Muốn bay, không bay được!
Trần nhà... úi! Thấp
Muốn hát, không hát được!
Lời... đứt! Khản
Muốn nhảy, không nhảy được!
Giày... rắc! Gãy
Muốn khóc, không khóc được!
Mắt... hoảnh! Khô
Muốn dựa, không dựa được!
Anh... lạnh! Rỗng
Muốn quên, chắc quên được!
Men còn... nồng! Say


Nguồn: Hoàng Thị Vinh, Đoá hoa xuyên tuyết (thơ), NXB Hội nhà văn, 2011